Om skärgården
Litteratur
  • Victor Olsson, Gårdshistoria från Tösse-Tydje, 1976, sid 58, 66, 70, 149, 160-161
  • Tydjeboken, sid 147-152
  • Allan Brangstad, Åmåls Historia 1860-1970, 1982, sid 52-53, 110, 115, 118, 122, 153, 258
  • Anders Källgård, Sveriges öar, tredje upplagan, 2013, sid 602-603, ISBN:978 91 7331 573 9
  • Torpruiner i Åmåls kommun, 1985, sid 135
Foto: Peter Gyllander